Project

‘Under Construction – Sleutelvaarigheden maken top professionals in de Bouw en Leefomgeving 4.0’

Under Construction – Sleutelvaarigheden maken top professionals in de Bouw en leefomgeving 4.0 is een Erasmus+ strategisch partnerschap op het gebied van beroepsonderwijs en training. Het project richt zich op de bijscholing van de competenties van professionals en lerenden in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding in zeven domeinen: timmerwerk, metselwerk, tegelzetten, meubelmakerij/machinaal houtbewerken, domotica, design & technologieën en 3D printen. De redenering van het project is gebaseerd op de beoordeling van eerdere behoeften door het partnerschap, waarbij wordt nagegaan hoe de huidige trends op de arbeidsmarkt worden bepaald door de toegenomen concurrentiekracht, waardoor snelle updates en upgrades van de professionele vaardigheden nodig zijn. Het wordt dan noodzakelijk om de voorwaarden voor dergelijke bijscholing te vergemakkelijken, met name in ‘traditionele’ beroepen, maar ook in opkomende en snel evoluerende beroepen.

Het project stelt voor om (i) een richtlijn op te stellen met betrekking tot de belangrijkste vaardigheden die vereist zijn voor hooggekwalificeerde professionals (top professionals) in de bouw en in leefomgeving 4.0, (ii) een opleidingscurriculum voor elk van de onderzochte beroepsdomeinen, (iii) een meertalig e-learning platform voor het geven van de cursussen en (iv) een routekaart voor het gebruik en de opname van de cursussen in de officiële systemen voor beroepsonderwijs en -opleiding, zodra deze zijn getest en gevalideerd. Nadere bijzonderheden over elk van deze resultaten zullen geleidelijk aan worden verstrekt en beschikbaar worden gesteld in het onderdeel Resultaten .

Het partnerschap wordt geleid door het Portugese bedrijf APLOAD Lda (www.apload.pt) en omvat het Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Tecnologico del Mueble y la Madera de La Region de Murcia, uit Spanje (www.cetem.es), het Institut für Lern-Innovation – Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen Nuernberg, uit Duitsland (www.ili.fau.de), het Consorzio Materahub Industrie Culturali e Creative, uit Italië (www.materahub.com), het bedrijf MERK, uit Nederland en het opleidingscentrum voor beroepsonderwijs en -opleiding in de bouwsector, CICCOPN – Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte, uit Portugal (www.ciccopn.pt). Meer informatie over elke partnerinstelling is beschikbaar in de rubriek “Partners“.